A A A

#MYCOPICMOMENTO KONKURSIE MY COPIC MOMENT
  Nowy, cykliczny konkurs ilustratorski pod nazwą "MY COPIC MOMENT" na prace wykonane przy użyciu produktów marki Copic.
Pierwszym tematem konkursu są "Letnie wspomnienia". Zapraszamy uczestników, którzy stworzą prace wyrażające ich przeżycia, uczucia, doznania w czasie lata i opublikują je z hashtagiem #mycopicmoment.

Obserwujący mogą wziąć udział w konkursie, jeśli użyją w swoich pracach produktów marki Copic. Użycie tylko jednego markera Copic lub pisaka Multiliner jest dozwolone.
Zachęcamy naszych followersów do potraktowania udziału w konkursie, jako części ich codziennych kreatywnych działań lub po prostu jako dobrą rozrywkę w czasie wakacji. Oczywiście, także początkujący użytkownicy Copic są mile widziani.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ
  Stwórz oryginalną pracę w oparciu o temat konkursu i opublikuj ją na Instagramie z hashtagiem #mycopicmoment.
   
  Wszystkie narodowości są mile widziane.
  Starsze prace, stworzone w przeszłości są również akceptowane.
  Praca musi być oryginalna, nie może naruszać praw własności intelektualnej i/lub praw autorskich innych osób (np. fan art). Zgłoszenie takie zostanie wyłączone z przedmiotu oceny.
  Uczestnicy będą proszeni o wymienienie kluczowych kolorów Copic, których użyli w swojej pracy.
  Do wzięcia udziału w konkursie jest wymagane śledzenie zarówno @copic_official jak i @copic_award.
  Ten konkurs nie jest związany z nagrodą COPIC AWARD.
REJESTRACJA
  Okres zapisów na konkurs: 01.08.2021 – 22.08.2021.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
  Ogłoszenie wyników: 30.08.2021.
NAGRODY
  1 miejsce (1 osoba) – Copic Sketch 36 Color Set + Sketchbook Square.
  2 miejsce (1 osoba) – Copic Sketch 24 Color Set + Sketchbook Square.
  3 miejsce (1 osoba) – Copic Sketch 12 Color Set B + Sketchbook Square.
   
  Może zostać dodanych więcej nagród, w zależności od liczby zgłoszeń!
SĘDZIOWANIE
  Zespół TMP wybierze trzy najlepsze prace spośród zgłoszeń opatrzonych hashtagiem. W procesie oceniania sędziowie będą skupiać się na oryginalności i kreatywności zgłoszeń.